Kuparien sukuseura

Keski-Suomen Kuparien juuret voidaan sijoittaa Konneveden Hänniskylään niille seuduille, missä nykyisin sijaitsee Kuparin talo Uurasen-järven itärannalla. Lauri Kupari (synt. 1685) avusti poikaansa Matti Kuparia (synt. 1714) rakentamaan talon ”Vanhapaikkaan”. Vanhapaikka sijaitseen muutaman sadan metrin päässä nykyisestä Kuparin talosta Uurasen rantamaisemissa. Aikanaan Matin pojista vanhin elossa oleva, Lauri (synt. 1752) jäi Vanhallepaikalle. Toki kaikki vanhat rakennukset ovat jo hävinneet ja paikalla on vain maatuneita kumpareita. Matin pojista Niilo (synt. 1755) rakensi talonsa Uurasen ja Hanhijärven väliselle mäelle (Kuparin mäelle eli nykyinen Kuparin talon alue). Ensimmäinen Kuparin talon päärakennus kohosi todennäköisesti 1780-luvulla. Nykyisen Kuparin pihapiirissä vieläkin oleva eloaitta on saanut ylähirteensä vuosiluvun 1789.

Kun Kupariin rakennettiin uusi talo 1900 -luvun alkupuolella, niin vanha Kuparin talo (kuvassa oleva keltainen talo) siirrettiin v. 1932 Kärkkäälän Nuorisoseuran Taloksi (on EU:n rahoituskohde), missä se on palvellut ja palveleen toivottavasti myös jatkossa Kärkkäälän ja Hankasalmen seudun asukkaita.

Kuparin talosta Lauri Kuparin jälkeläisiä on levinnyt ympäri Suomea Amerikkaa ja Australiaa myöten. Toki iso osa sukulaisista asuu edelleen Hankasalmella, Konnevedellä, Laukaassa, Jyväskylässä ja yleensä Keski-Suomessa. Erik Kuparin sukuhaaran jäsenet kokoontuivat Korpelan tilalla Jyväskylässä 1992, kun haluttiin kokoontua muutoinkin kuin häissä ja hautajaisissa. Sen kokouksen pohjalta syntyi Kuparien sukuseura ry keräämään sukumme historiatietoa ja vaalimaan sukumme perinteitä.